Privacy- en cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING EN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS
BELANGRIJK
Bevestiging van onze Privacyverklaring

Door uw gebruik van deze Website bevestigt u dat u de voorwaarden van onze Privacyverklaring en Toestemming voor het Gebruik van Gegevens (de “Privacyverklaring en Toestemming”) heeft gelezen en gaat u ermee akkoord dat wij uw Persoonlijke Gegevens en Gebruikersgegevens in overeenstemming met die voorwaarden mogen verzamelen, gebruiken en overdragen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u ervoor kiezen onze Website niet te gebruiken. Verstrek dan ook geen Persoonlijke Gegevens via deze Website. Deze Privacyverklaring en Toestemming maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van onze Website en is onderworpen aan Engels recht. Deze Privacyverklaring en Toestemming is niet van toepassing op het verstrekken of gebruiken van Persoonlijke Gegevens anders dan via de Website.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring en Toestemming van BD

Deze Website en onze activiteiten veranderen voortdurend. Het is daarom mogelijk dat BD soms wijzigingen moet aanbrengen in deze Privacyverklaring en Toestemming. BD behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring en Toestemming van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Neem deze Verklaring regelmatig door, met name voordat u Persoonlijke Gegevens verstrekt. Deze Privacyverklaring en Toestemming is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2016. Uw voortgezet gebruik van deze Website na wijziging of herziening van deze Privacyverklaring en Toestemming geeft aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van de gewijzigde Privacyverklaring en Toestemming.

 

Welkom

Welkom op www.bd.com/bdandme (de “Website”). Deze Website wordt beheerd door BD Switzerland Sàrl en aan haar gelieerde ondernemingen uit Eysins, Zwitserland, en Le Pont de Claix, Frankrijk (gezamenlijk “BD”, “wij”, “ons” of “onze”, zoals van toepassing), en is gemaakt om onze klanten te voorzien van de informatie, producten en andere initiatieven die zijn ontwikkeld en/of worden aangeboden door BD en diens dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk de “BD Diensten”). U bent belangrijk voor BD en, zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring en Toestemming, wij nemen de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen bij het gebruik van deze Website. In deze Privacyverklaring en Toestemming wordt het beleid van BD uiteengezet met betrekking tot informatie die wordt verzameld van gebruikers van deze Website. Deze Website is bestemd voor gebruikers in Nederland.

Lees onze volledige Privacyverklaring en Toestemming zorgvuldig door. Mocht u nog vragen hebben over deze verklaring of over ons beleid ten aanzien van het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen op de hieronder aangegeven manier.

 

Opmerking over kinderen

Indien u jonger bent dan 18 jaar, verstrek ons dan geen persoonlijke informatie op deze Website.

Deze Website is niet bestemd voor kinderen en de diensten die op deze Website worden aangeboden, zijn ontwikkeld voor personen van 18 jaar of ouder. Bij het aanmelden op de Website vragen wij u te bevestigen dat u 18 jaar of ouder bent. Wij erkennen de noodzaak voor aanvullende privacybescherming voor kinderen die het internet gebruiken. Wanneer een persoon van wie wij weten dat deze jonger is dan 18 jaar ons persoonlijke gegevens stuurt, zullen wij dergelijke gegevens niet bewaren, met dien verstande dat wij in bepaalde gevallen die informatie zullen gebruiken om te voldoen aan onze verplichting om te reageren op opmerkingen of klachten over producten. Wij zullen onmiddellijk de desbetreffende persoon antwoorden om hem of haar te informeren dat wij geen persoonlijke gegevens accepteren van personen jonger dan 18 jaar. Wanneer u weet dat een persoon jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan op de hieronder aangegeven manier contact met ons op.

 

Definities

“Verzamelde Gegevens” omvatten demografische gegevens en informatie over interesses en gedrag van klanten op basis van Persoonlijke Gegevens en andere aan ons verstrekte informatie, die op geaggregeerde en anonieme basis wordt verzameld en geanalyseerd.

“Persoonlijke Gegevens” omvatten alle informatie die herleidbaar is naar individuele personen, waaronder bijvoorbeeld begrepen de naam en het e-mailadres van individuele personen.

“Openbare Informatie” omvat informatie die is geplaatst op openbare gedeelten van de Website, zoals bulletinboards en chatrooms. Zie de informatie over “Openbare en ongevraagde informatie” in onze Voorwaarden.

“Ongevraagde Informatie” omvat alle ideeën voor nieuwe producten of aanpassingen aan bestaande producten en andere ongevraagde communicatie. Persoonlijke Gegevens in Ongevraagde Informatie worden behandeld zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring en Toestemming. Zie voor meer informatie “Openbare en ongevraagde informatie” in onze Voorwaarden.

“Gebruikersgegevens” omvatten alle informatie die passief wordt verzameld van gebruikers van de Website die niet herleidbaar is naar individuele personen, waaronder bijvoorbeeld begrepen statische informatie over het gebruik van de Website.

De termen “u” en “uw” verwijzen in deze Privacyverklaring en Toestemming naar elke gebruiker van deze Website.

 

Welke informatie verzamelen wij?

Informatie die u ons geeft: van gebruikers die zich registeren als patiënten verzamelen wij Persoonlijke Gegevens, zoals uw e-mailadres, als u er vrijwillig voor kiest zich aan te melden voor bepaalde BD-diensten op deze Website of deze te gebruiken. Van gebruikers die zich registreren als zorgverleners verzamelen wij gegevens zoals uw naam, functie en werkadres, als u er vrijwillig voor kiest zich aan te melden voor bepaalde BD-diensten op deze Website of deze te gebruiken. Wij gebruiken de door ons verzamelde Persoonlijke Gegevens om uw ervaringen op deze Website te verbeteren en voor verbetering en marketing van BD-diensten. BD kan dergelijke Persoonlijke Gegevens zelf opslaan, of ze kunnen worden opgeslagen in databases die eigendom zijn van en worden beheerd door gelieerde ondernemingen, tussenpersonen of dienstverleners. BD behoudt de rechten op deze databases en de informatie daarin. De gegevens worden opgeslagen in Frankrijk en mogelijk overgedragen naar Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en Nederland (Zie “Overdracht van gegevens naar het buitenland” hieronder).

Als u zich registreert als patiënt bij BD and Me™ of bepaalde andere door ons aangeboden persoonlijke opties gebruikt, zullen wij een profiel aanmaken met onder andere uw naam en e-mailadres. Als u zich registreert als zorgverlener bij BD and Me™ of bepaalde andere door ons aangeboden persoonlijke opties gebruikt, zullen wij een profiel aanmaken met onder andere uw naam, functie, werkadres en e-mailadres. We kunnen dergelijke informatie combineren met gegevens die worden verzameld uit andere bronnen. Als er bijvoorbeeld onjuiste postcodes worden ontvangen, kunnen we software van derden gebruiken om deze te corrigeren. Als u contact opneemt met BD, kunnen wij die correspondentie bewaren en we kunnen u bij gelegenheid vragen enquêtes in te vullen voor verkoop- en onderzoeksdoeleinden.

In sommige gevallen maken wij gebruik van de diensten van externe partijen om informatie te verzamelen, onze informatieservers te onderhouden en technische en aanverwante diensten te verlenen. We streven ernaar dergelijke derde partijen alleen de informatie te verschaffen die ze nodig hebben voor het verlenen van de specifieke dienst en wij verlangen van hen dat ze uw Persoonlijke Gegevens beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming. Overal waar BD Persoonlijke Gegevens verzamelt, staat een link naar deze Privacyverklaring en Toestemming.

 

Gebruik van cookies

Voor de werking van deze Website kunnen we gebruikmaken van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat door de computer die onze Website host aan uw computer (eigenlijk aan uw browser) wordt gegeven als u de Website bezoekt.

Onze cookies helpen om extra functies voor de Website te bieden en we kunnen er het gebruik van de Website nauwkeuriger mee analyseren. Dit helpt ons om u een goede gebruikerservaring te bieden en onze Website te verbeteren. Zo kan onze Website een cookie in uw browser plaatsen die het overbodig maakt voor u om uw wachtwoord te onthouden en dit vaker in te voeren tijdens een bezoek aan de Website. We gebruiken cookies niet om Persoonlijke Gegevens te verzamelen. In de meeste webbrowsers vindt u een helpmenu in de taakbalk. Klik hierop voor informatie over cookiemeldingen en het uitschakelen van cookies. Wij adviseren u cookies ingeschakeld te laten, zodat we een betere gebruikerservaring kunnen bieden op deze Website.

De cookies die worden gebruikt op onze Website slaan niet uw e-mailadres of andere direct identificerende persoonsgegevens op. Ze maken het voor ons echter wel mogelijk om uw bezoek te herkennen, uw voorkeuren te onthouden en te begrijpen hoe u onze Website gebruikt door middel van de technische informatie die de cookies doorgeven. We gebruiken geen targeting cookies op onze Website.

Uw keuzes en toestemming voor cookies

  • Indien u op “Ik ga akkoord” klikt: als u op deze knop klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies op uw eindapparatuur. In dit geval zal de cookie-banner (waarin u toestemming heeft gegeven) niet meer verschijnen bij uw volgende bezoeken aan onze Website. Indien u uw toestemming wenst in te trekken via “Wijzig uw cookievoorkeur” hieronder, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan onze Website.
  • Indien u op “Nee, bedankt” klikt: als u op deze knop klikt, zullen geen cookies geplaatst worden op uw eindapparatuur.
  • Indien u niets doet (op geen enkele knop klikt): we zullen alle noodzakelijke cookies op uw apparaat plaatsen. Indien u er de voorkeur aan geeft dat wij dit niet doen, laat ons dit dan weten door naar onze “Cookie-instellingen” of “Wijzig uw cookievoorkeur” hieronder te gaan en op “Nee, bedankt” te klikken.

U kunt uw cookievoorkeur te allen tijde wijzigen, nu of tijdens een van uw volgende bezoeken aan onze Website, door op “Wijzig uw cookievoorkeur” hieronder te klikken.

 

Verzamelde gegevens

BD streeft er voortdurend naar gebruikers beter te begrijpen en van dienst te zijn en voert daarom vaak onderzoek uit op Verzamelde Gegevens. Deze verzamelde informatie kan niet naar u persoonlijk worden herleid.

 

Overdracht van uw gegevens naar het buitenland

Door ons vrijwillig uw Persoonlijke Gegevens te verstrekken, geeft u ons toestemming om die gegevens te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming. Vanwege de aard van het internet resulteert uw communicatie onvermijdelijk in de overdracht van informatie over internationale grenzen. Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt op deze Website, accepteert u en gaat u ermee akkoord dat dergelijke Persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen van uw huidige locatie naar de kantoren en servers van BD en gelieerde ondernemingen, tussenpersonen en dienstverleners waarnaar in dit document wordt verwezen en die zich bevinden in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, de Verenigde Staten en in andere landen. In het geval dat gegevens worden overgedragen naar een land waarvan de wetgeving niet voorziet in equivalente regels op het gebied van gegevensbescherming, zal BD adequate bescherming van deze Persoonlijke Gegevens waarborgen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming.

Door deze website te bezoeken en Persoonlijke Gegevens te verstrekken op deze Website, stemt u in met deze overdracht.

 

Welke opties heeft u?

Wij bewaren uw Persoonlijke Gegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan de geldende wettelijke informatie- en bewaarplicht. Wij ondernemen redelijke stappen om de Persoonlijke Gegevens die in ons bezit zijn en die u eerder heeft verstrekt via deze Website bij te werken, te corrigeren of op uw verzoek te verwijderen. U kunt uw account zelf verwijderen of contact met ons opnemen om uw account te verwijderen. Als u uw account zelf wilt verwijderen, ga dan naar uw profiel en selecteer ‘Account verwijderen’. Als u uw Persoonlijke Gegevens wilt bijwerken, dan kunt u contact met ons opnemen op de hieronder aangegeven manier. Indien u op enig moment geen verdere berichten meer wenst te ontvangen, dan kunt u de afmeldingsprocedure volgen zoals beschreven in ons bericht.

Hoewel wij ons na ontvangst van een verzoek tot het bijwerken, corrigeren of verwijderen van informatie redelijkerwijs zullen inspannen om een dergelijke wijziging zo snel mogelijk door te voeren, is het niet altijd mogelijk het proces te voltooien voordat een volgend bericht wordt verzonden. Wij verontschuldigen ons voor enig ongemak dat hierdoor kan ontstaan. Zelfs als u ons heeft verzocht uw Persoonlijke Gegevens uit onze lijsten te verwijderen, behoudt BD zich het recht voor om deze gegevens in onze archieven te bewaren in bepaalde beperkte omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer dergelijke Persoonlijke Gegevens nodig zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot afmelding, geschillen op te lossen, problemen op te lossen of zoals bepaald in onze Voorwaarden. Als BD een gedeelte van de Persoonlijke Gegevens voor dergelijke doeleinden moet bewaren, stelt BD al het redelijke in het werk om dergelijke Persoonlijke Gegevens te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor het desbetreffende doeleinde. Daarnaast aanvaardt u dat vanwege technische beperkingen en het feit dat wij back-ups maken van onze systemen, er ook na verwijdering Persoonlijke Gegevens kunnen achterblijven in onze systemen. U kunt daarom niet verwachten dat uw Persoonlijke Gegevens volledig uit onze systemen verwijderd zijn na verwerking van uw verzoek.
 

Hoe gebruiken wij uw Persoonlijke Gegevens en andere informatie?

BD gebruikt de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens voor zakelijke doeleinden, op een wijze die in overeenstemming is met deze Privacyverklaring en Toestemming.

  • Als u Persoonlijke Gegevens verstrekt met een bepaalde reden, kunnen wij die Persoonlijke Gegevens gebruiken in verband met de reden waarvoor ze zijn verstrekt of voor een daarmee samenhangend doel. Als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt via e-mail, kunnen we de door u verstrekte Persoonlijke Gegevens gebruiken om u te antwoorden.
  • BD en aan haar gelieerde ondernemingen kunnen uw Persoonlijke Gegevens, Gebruikersgegevens en andere via de website verzamelde informatie ook gebruiken voor het verbeteren van de inhoud en functionaliteit van de Website, voor meer inzicht in onze klanten en markten, om onze producten en diensten te verbeteren en voor verkoopdoeleinden.
  • BD en aan haar gelieerde ondernemingen kunnen deze informatie gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen, elektronisch, via telemarketing of op andere wijze, om u te informeren over en aanbiedingen te doen voor producten of diensten die wij interessant voor u achten. Wanneer wij dit doen, bevat elk bericht dat wij u sturen informatie over hoe u zich kunt afmelden voor toekomstige berichten.

Indien u op enig moment geen verdere berichten meer wenst te ontvangen of als u uw naam wilt laten verwijderen van onze mailinglijsten, dan kunt u de afmeldingsprocedure volgen zoals beschreven in ons bericht. U kunt ons ook een e-mail sturen via BDUK_CustomerService@bd.com.

 

Delen wij de informatie die we ontvangen?

BD beschouwt uw informatie als een essentieel onderdeel van onze relatie met u. BD deelt informatie, waaronder Persoonlijke Gegevens, met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die ermee hebben ingestemd gebonden te zijn aan deze Privacyverklaring en Toestemming. Bovendien huurt BD, zoals veel ondernemingen, soms andere bedrijven in voor het uitvoeren van bepaalde bedrijfsgerelateerde functies. Voorbeelden zijn het verzenden van informatie, het onderhouden van databases en het verwerken van betalingen. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van een functie van deze aard, streven wij ernaar dat bedrijf alleen de informatie te verstrekken die het nodig heeft voor het uitvoeren van de specifieke functie, en vragen wij het bedrijf uw Persoonlijke Gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en Toestemming en de beperkingen van BD.

Er is ook een beperkt aantal omstandigheden waarin we uw Persoonlijke Gegevens en andere informatie in ons bezit kunnen delen met andere derde partijen zonder verdere kennisgeving aan uw, zoals hieronder wordt uiteengezet:

 

Wettelijke vereisten:

BD kan uw Persoonlijke Gegevens, Gebruikersgegevens en andere informatie openbaar maken wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om (a) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (b) de rechten of het eigendom van BD of aan haar gelieerde ondernemingen te beschermen en verdedigen, (c) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek te beschermen, of (d) wettelijke aansprakelijkheid te voorkomen.

 

Zakelijke overdrachten, combinaties en aanverwante activiteiten:

Bij het ontwikkelen van onze activiteiten kunnen we bedrijven of activa kopen, verkopen, herstructureren of reorganiseren. Bij een verkoop, fusie, reorganisatie, herstructurering, ontbinding of gelijksoortige gebeurtenis met betrekking tot onze activiteiten of activa, kunnen Persoonlijke Gegevens onderdeel vormen van de overgedragen activa.

BD is de moederonderneming van een grote internationale groep ondernemingen. In het licht hiervan kunnen wij van tijd tot tijd uw Persoonlijke Gegevens overdragen naar een van onze databases in een ander land, zoals hierboven uiteengezet onder ‘Overdracht van uw gegevens naar het buitenland’.

 

Openbare en ongevraagde informatie

Indien u ongevraagd Persoonlijke Gegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken zoals hierin uiteengezet, met dien verstande dat op de overige ongevraagd verstrekte informatie deze Privacyverklaring en Toestemming niet van toepassing is. Zie voor meer informatie “Openbare en ongevraagde informatie” in onze Voorwaarden.

Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring en Toestemming niet van toepassing is op de verstrekking of het gebruik van bepaalde Persoonlijke Gegevens anders dan via de Website, noch voor de verstrekking of het gebruik van Persoonlijke Gegevens van voormalige of huidige werknemers of consultants in dienst van Becton, Dickinson and Company en/of haar dochterondernemingen, voor doeleinden in verband met tewerkstelling en sociale zekerheid. Hierop zijn de BD-richtlijnen van toepassing die specifiek voor die respectievelijke doeleinden zijn ontwikkeld.

 

Links naar andere websites

Deze Privacyverklaring en Toestemming is alleen van toepassing op deze Website. Deze Website kan verwijzingen of links bevatten naar andere BD-websites en andere websites die niet door BD worden beheerd (“Websites van Derden”). De hier beschreven richtlijnen en procedures zijn niet van toepassing op deze andere websites. De links naar Websites van Derden betekenen niet dat BD deze Websites van Derden goedkeurt. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met die websites voor informatie over hun beleid ten aanzien van privacy, beveiliging en het verzamelen en verspreiden van gegevens.

 

Beveiliging

BD onderneemt redelijke stappen om Persoonlijke Gegevens die u aan ons verstrekt te beveiligen en om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Tenzij anders vermeld op de desbetreffende pagina van de Website, gebruikt BD algemene beveiligingsstandaarden, maar is geen aanvullende actie ondernomen voor de beveiliging van gegevens die aan de websites van BD worden verstrekt. Dergelijke gegevensoverdracht is onderworpen aan de gebruikelijke internetbeveiligingsrisico’s. Geen enkele overdracht via internet of e-mail is volledig veilig of foutloos. In het bijzonder e-mail die van of naar deze Website wordt verzonden is mogelijk niet veilig. U dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie u naar ons verzendt. Houd hier rekening mee wanneer u via internet Persoonlijke Gegevens verstrekt aan BD of andere partijen. Als u wachtwoorden, ID-nummers of andere speciale toegangsfuncties op deze Website gebruikt, bent u bovendien verantwoordelijk voor het beschermen hiervan. Zie hiervoor de Voorwaarden voor het gebruik van de Website.

 

Contact opnemen met BD

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over de Privacyverklaring en Toestemming van BD of het informatiebeleid van deze Website.

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

BD Switzerland Sàrl
T.a.v. Martin J. Woiczik
International Privacy Officer & Compliance Lead
martin.woiczik@bd.com
t: +41 21 556 3166

Of ga naar “Neem contact met ons op”.